LINEMAT INTERNATIONAL SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 19634858
Data publicării în BPI: 10 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:01.11.2014
Dosar nr. 8316/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila; Arhiva instantei: Bulevardul Unirii, nr.37;

Debitor: Linemat International SRL (in insolventa, în insolvency, en procedure collective), cu sediul social în Bucuresti, str. Alexandru Serbanescu, nr.87, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/20434/2006, CUI 19634858;

Administrator judiciar: Ciurea Insolv Expert IPURL prin reprezentant legal, practician în insolventa Ciurea Liliana Andreea, inregistrat în tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 0575, cu sediul în Bucuresti, str. Dr.Staicovici, nr.33-35, parter, camera 3, sector 5, fax 031/816 31 38; Subscrisa, Ciurea Insolv Expert IPURL, prin reprezentant legal Ciurea Liliana Andreea, în calitate de administrator judiciar al debitoarei Linemat International SRL, desemnat potrivit Sentintei Civile nr. 7277 pronuntata în data de 18.09.2014 de Tribunalul Bucuresti, în dosarul nr. 8316/3/2014, în temeiul art.61, alin.3 din legea 85/2006, notifica: Intrarea în insolventa în procedura generala a debitoarei Linemat International SRL.

Debitorul are obligatia urmatoarele obligatii:

• in termen de 10 zile de la data notificarii sa predea administratorului gestiunea averii, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate în perioada celor 120 de zile anterioare deschiderii procedurii de insolventa;

• in termen de 10 zile de la data pronuntarii hotararii de intrare în insolventa, sa predea catre administrator lista creditorilor cuprinzand numele, adresele si valoarea creantelor acestora.

Creditorii debitoarei Linemat International SRL pot sa procedeze la inscrierea la masa credala a acesteia, în conditiile urmatoare: termenul limita pentru depunerea cererilor de admitere a creantelor – 01.11.2014, cel pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar 24.11.2014, data primei sedinte a creditorilor – 28.11.2014, termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv – 08.12.2014.

Urmatorul termen de continuare a procedurii este 20.01.2015. Data stabilita pentru a avea loc prima adunare a creditorilor este 28.11.2014, orele 12:00.

Ordinea de zi va fi:

1. Confirmarea administratorului judiciar Ciurea Insolv Expert IPURL

2. Aprobarea onorariului administratorului judiciar, propus în cuantum de 3000 lei/luna (TVA inclus) si 10 % din valoarea bunurilor lichidate si sumele recuperate;

3. Desemnarea Comitetului de Creditori si a Presedintelui acestuia.

Pentru inscrierea la masa credala, creditorii vor completa si transmite la Tribunalul Bucuresti cererea de admitere a creantei în tabelul preliminar, insotita de documentele justificative ale creantei. Acestea vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a ramane la dosar.

Exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta sau la numarul de fax: 031/816.31.38, or e-mail: [email protected]. Inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru de 200 lei.

De la data deschiderea procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea 85/2006).

Intrarea în insolventa se notifică: Oficiului registrului comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea mentiunii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata