PAL EKC SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 10249174
Data emiterii: 18.03.2010
Data publicării în BPI: 19.03.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 6950/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Dănăilă Cornelia.

2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău Număr de, tel. 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei 10.30-12.30.

3.1.Debitor: SC PAL EKC SRL, CIF RO10249174, sediul social în Comăneşti, str. Crinului, nr.15, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/169/1998.

3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.

4.Creditori: conform anexă şi orice altă persoană interesată.

5.Administrator judiciar Sierra Quadrant SPRL, CIF RO13481690, sediul social în str. Alexandru cel Bun, nr.11A, loc. Bacău, jud. Bacău, nr. de înregistrare la UNPIR – RSP 0148, tel./fax 0234/510.624; 0234/510676, e-mail: office.sprl@sierraquadrant.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Dragomir Florin.

6.Subscrisa Sierra Quadrant SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC PAL EKC SRL, conform Încheierii de şedinţă din data de 17.12.2009, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr. 6950/110/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:

7.Deschiderea procedurii de insolvenţă pentru debitorul SC PAL EKC SRL, prin Încheierea de şedinţă din 17.12.2009, pronunţată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 6950/110/2009.

Conform hotărârii Judecătorului sindic dreptul de administrare al debitoarei a fost păstrat sub supravegherea administratorului judiciar ca urmare a manifestării intenţiei de reorganizare a societăţii.

7.1.Debitorul SC PAL EKC SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC PAL EKC SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.În baza Încheierii de şedinţă din 16.03.2010, pronunţată în dosarul nr. 6950/110/2009, prin care au fost prelungite termenele, termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 31.03.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Prin Încheierea de şedinţă din 16.03.2010, pronunţată în dosarul nr. 6950/110/2009 au fost stabilite următoarele termene: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.04.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.04.2010.

8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bacău, str. Alexandru cel Bun, nr.11A, în data de 19.04.2010, ora 12.00, având ca ordine de zi:

desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; Prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art.59 şi 54 LPI cu propunerea de intrare de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment, prin procedura simplificată şi aprobarea acestuia; Prezentarea raportului de activitate şi a măsurilor administratorului judiciar de la data desemnării şi până în prezent – Confirmarea Sierra Quadrant SPRL, în funcţia de administrator judiciar a SC PAL EKC SRL; aprobarea onorarului administratorului judiciar.

9.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat.

10.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Alte menţiuni: În conformitate cu prevederile art.52 din Legea nr. 85/2006 creditorii vor trebui sa precizeze daca invoca compensarea creanţelor cu cele ale debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legala sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.

Lista creditorilor:

1 BRD – GSG Bacău Bacău, str. George Apostu, nr.13
2 DGFP Bacău Bacău, str. Dumbrava Roşie, nr.1-3
3 Adest Com SRL Com Poduri, bl.2, sc.2, ap.2,B, jud. Bacău 15266524 04/31/2003
4 Adex G.A. SRL Comăneşti, str. Gârlei, bl.12, ap.27, jud. Bacău 18137532 04/2035/2005
5 Ageamida Impex SRL Oneşti, str. Republicii, nr.47, jud. Bacău 9026381 04/1416/1996
6 Agropam SRL Comăneşti, str. Moldovei, nr.90A, jud. Bacău 7573544 04/723/1995
7 Alex & Crina Slănic Moldova, str. 1 Mai, nr.31 B, jud. Bacău 17172159 04/209/2005
8 Almas Grup SRL Popeni, Căiuţi, jud. Bacău 1287074 04/380/2006
9 Andilex SRL Bacău, str. 9 Mai /78/A/21 946352 04/354/1992
10 Apa Serv SA Bacău, str. H. Coanda, nr.2 17820510 04/1391/2005
11 Aprex Auto srl Poduri, Valea Sosii, jud. Bacău 13686211 04/64/2001
12 Argentis srl Comăneşti, str. Combinatului, jud. Bacău 15875446 04/1410/2003
13 Artconst Prest srl Agăş, jud. Bacău 18281405 04/56/2006
14 Auto -Car SRL Moineşti, str. Muntelui, nr.65, jud. Bacău 15379213 04/431/2003
15 Auto Moto Invest Bacău, Calea Moldovei, nr.191 15455973 04/567/2003
16 Avo Grup Invest Bodesti, jud. Neamţ 19135483 27/1242/2006
17 Benjemar Tg. Ocna, str. Costache Negri, jud. Bacău 8640307 04/916/1996
18 BNP Elena Cristudor Bacău, str. N.Bălcescu, nr.24, jud. Bacău
19 Bostan Tacao SNC Bodestii de Jos, jud. Neamţ 3224835 27/242/1993
20 Bradatel Apa Asau, jud. Bacău 978402 04/1403/1991
21 av. Brasoveanu Larisa Bacău, str. Ionita Sandu Struza, nr.96,
22 BRD Moineşti Moineşti, str. T.Vladimirescu, nr.1, jud. Bacău 361579
23 Bronec International SRL Bucureşti, str. Mester Manole, nr.1, bl.D17, sc.A, ap.12, sect. 3 6384970 40/19763/1994
24 Buruiana Impex SRL Valea Seaca, Bacău 3898585 04/495/1993
25 BVR International SRL Bd. Victoriei, nr.3, Brasov 14873099 08/1182/2002
26 Carmen Trading Co Bucureşti, Prelungirea Gencea, nr.201, sector 6 431178 40/3840/1992
27 Cargo –Partener Expeditii Bd. Timisoara, nr.90, Bucureşti, sector 6 13499400 23/797/2000
28 Centrul de pregatire Busteni Str. Paltinului, nr.16, Busteni, Prahova 13827132 79/28/2001
29 Cheque Dejeuner Rams Center, Şos. Dudesti-Pantelimon, nr.42, Bucureşti, sect. 3 14774435 40/6468/2002
30 Cim Prosan SRL Bacău, str. Bicaz, nr.96 14632600 04/310/2002
31 Comunal Service SA Comăneşti, str. Garii, nr.47, jud. Bacău 964383 04/225/1991
32 Consilcom SRL Moineşti, str. Zorilor, nr.15, jud. Bacău 4456698 04/1177/1993
33 Coram Intermed Pascani, str. Stefan cel Mare, jud. Iasi 14327615 22/1079/2001
34 Cos & Val SRL Zemeş-Bolătău, jud. Bacău 16318915 04/670/2004
35 Cris oil SRL Bucureşti, Bd. Preciziei, nr.30, parter, sector 6 15868910 40/14668/2003
36 Dan Agăş, jud. Bacău
37 Dedeman SRL Bacău, str. Tolstoi, nr.4 2816464 04/2621/1992
38 Dedeman Automobile SRL Bacău, str. Republicii, nr. 185 15934070 04/1513/2003
39 Barlinek România SA (Diana Forest SA) Bacău, Calea Moineşti, nr.60H 5444241 04/442/1994
40 Dida Impex Oneşti, str. Oituz, nr.1, jud. Bacău 4186195 04636/1993
41 Dieffenbacher GMBH Germania
42 Dimmer SRL Comăneşti, str. Moldovei, nr.120, jud. Bacău 964898 04/1109/1991
43 Dopet Exim SRL Asau, jud. Bacău 8834524 04/1129/1996
44 Dor invest Comăneşti, str. Supanului, nr.11, jud. Bacău 7712898 04/1901/1995
45 E.On Moldova SA Bacău, str. Stefan cel Mare, nr.22 21537385 04/162/2002
46 E.On Moldova Distributie SA Iasi, str. Ciurchi, nr. 145-150 14493197 22/1474/2009
47 E.On Gaz România SA Tg. Mureş, str. Justitei, nr.12 22043010 26/1194/2007
48 Edy Moto Trans SRL Borlesti, jud. Neamţ 23111741 27/131/2008
49 Electro Alfa Comăneşti, str. Girlei, nr.45,bl.45,et.1,ap.45,jud. Bacău 16982300 04/2167/2004
50 Electrotermometria SRL Pascani, str. 1 Decembrie 1918, nr.44, jud. Iasi 1999185 22/2082/1992
51 Emersus impex Bacău, str. Bradului, nr.160 6059422 04/1288/1994
52 Emi-Alex Forest Paltinis, jud. Bacău 1549430 04/637/2003
53 Enoprod Comăneşti, str. Republicii, nr.12 14787109 04/509/2002
54 Euro Inter Trade Corp SRL Sos. Bucureşti-Ploiesti, nr.165-169, Bucureşti 13565341 40/11028/2000
55 Exagra Oneşti, str. A. I. Cuza, nr.31, jud. Bacău 11212386 04/922/1998
56 Exigaz SRL Bacău, str. Republicii, nr.9 144455971 04/95/2002
57 Exmolem Mănăstirea Caşin, jud. Bacău 6098685 04/1327/1994
58 Explolemn Botoseni, jud. Bacău 14592905 04/281/2005
59 Fagul Prodimpex Hangu, jud. Neamţ 6040365 27/1100/1994
60 Finnforest Baco SRL Comăneşti, str. Crinului, nr.15, jud. Bacău 12447070 04/725/1999
61 Fir Trans SRL Sovata, str. Independentei, jud. Mureş 11494511 26/1141/1999
62 Forea Paltinis SRL Paltinis, jud. Bacău 18269240 04/26/2006
63 Forestar SRL Tarcău, jud. Neamţ 5603959 27/832/1995
64 Forexport Brosteni, jud. Neamţ 5955173 39/563/1994
65 Forpep Oneşti, str. Industriilor, nr.69, jud. Bacău 974034 04/1305/1992
66 Galvanotehnica Satu Mare, str. Fabricii, nr.2 641293 30/79/1992
67 Gama Engineering BucureAti, str. Stoian Militaru, nr.8, bl.17, ap.26, sect. 4 15163324 40/1072/2003
68 Garda Financiara Bacău, str. Dumbrava Roşie, nr.1-3
69 General Electric SRL Bacău, Calea Moldovei, nr.197 6834960 04/2127/1994
70 Ghezaco SRL Bacău, str.Tipografilor, nr.9 5267816 22/444/1994
71 Gitad Com SRL Zemes, jud. Bacău 12218239 04/531/1999
72 Golispov Lisa, jud. Brasov 2573578 08/77/1992
73 Heveder Prodcom SRL Dărmăneşti, str. Luncii, nr.10 9301384 04/323/1997
74 Ideal Auto Service SA Tg. Ocna, str. Negri Costache, nr.2, jud. Bacău 6834960 04/2127/1994
75 Idaho Trading SRL Bacău, str. Tolstoi, nr.65 16308768 04/654/2004
76 Ifrom Iasi, Bd. T. Vladimirescu, nr.30, sc.B, ap.2
77 Industri telematic trading Săcele, str. Noua, nr.2426, Braşov 1113911 08/1519/1992
78 Instit. Nat. al lemnului Bucureşti, str. Fabrica de Glucoza, nr.7, sect. 2 2377342 40/22118/1992
79 Kama Pascani, str. Vatra, nr.80, jud. Iaşi 17294970 22/563/2005
80 Krolex Cazaci, jud. Neamţ 24654665 27/1600/2008
81 Karpat Smoly Ucraina
82 La Rabinta Bacău, str. Bicaz, nr.62, jud. Bacău 4014262 04/892/1993
83 Leonhartd Prodcom srl Bacău, str. Neagoe Vodă, nr.19, ap.5 4882677 04/1766/1993
84 Linde Gaz România, Bacău, str. Gh. Donici, nr.6 8721959 35/1149/1996
85 Liv Inter Comăneşti, str. Crinului, nr.15, jud. Bacău 22584733 04/814/2007
86 Livacip Brodina, jud. Suceava 13698950 33/87/2001
87 Locado Com SRL Bacău, str. Costache Negri, nr.3 9218441 04/210/1997
88 Lukoil România SRL Comăneşti, str. Combinatului, 10547022 40/4469/1998
89 Magdaforest SRL Tg. Ocna, jud. Bacău 16511524 04/609/2007
90 Maluco Com Tg. Neamţ, str. Obor, nr.1, jud. Neamţ 921360 27/94/1997
91 Master Wood SRL Comăneşti, str. Combinatului, nr. 9 12014190 04/493/1999
92 Mecanic Grup Oneşti, str. Republicii, nr.1-49 11111020 04/961/1998
93 Mefitex SA Zamca, Suceava 716558 33/783/1991
94 Metal Steeel Trade Bacău, str. Decebal, nr.34 18782171 04/920/2006
95 Milea Impex SRL Dărmăneşti, str. Chimiei, nr.4, jud. Bacău 3202900 04/2536/1992
96 Mitroinvest Com SRL Comăneşti, str. Valea Poienii, nr.43, jud. Bacău 15914120 04/1487/2003
97 Mol România Petroleum SRL Cluj, Calea Moldovei, nr.14-16 7745470 29.12.2003
98 Moldotex Invest SA Husi, str. Albita, nr.6, jud. Vaslui 840652 04/140/2002
99 Mondosilva Roman, str. Tirului, nr.4, jud. Neamţ 10780701 27/288/1998
100 Mopal SRL Comăneşti, str. Crinului nr.15, jud. Bacău 13415425 04/515/2000
101 Motor Gaz Comăneşti, str. Vasile Alecsandri, nr.52 18003689
102 Negura Dumbrava Roşie, str. Plantelor, nr.11, Neamţ 4235352 27/1404/1993
103 Neliastar Impex Oneşti, Calea Mărăşeşti, nr.16, jud. Bacău 6972440 04/71/1995
104 Nevel Neraplast Tg. Neamţ, Aleea Zimbrului, jud. Neamţ 6908331 27/8/1995
105 Nim forexim Focsani, str. Maresal I. Antonescu, jud. Vrancea 15562481 39/457/2003
106 ORC Bacău Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.28 14942091
107 Oficiul postal Comăneşti Comăneşti, str. Gheorghe Donic, nr.15, jud. Bacău 1386643 04/289/2001
108 Optim Forest SRL Tg. Ocna, jud. Bacău 18011827 04/1806/2005
109 Pagi G& P SRL Roman, str. Stefan cel Mare, nr.258, jud. Neamţ 10982590 27/331/1998
110 Palmetcom SRL Sighetul Marmatiei, str. Unirii, bl.5, ap.17, jud. Maramureş 16446140 24/796/2004
111 Petal SA Husi, str. A. I. Cuza, nr.99, jud. Vaslui 841186 37/191/2003
112 Petralups Victoria, Piaţa Parcului, nr.10, Braşov 6838694 36/51/1994
113 PetroTrans Milisauti, jud. Suceava 6872998 33/18/1995
114 Petrom SA Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr.180, sector 1 1590082 40/8302/1997
115 Petromec, prin lichidator Instant Expert SPRL Bacău, str. Trandafirilor, nr.1, bl.1 intr. E, ap.1 966333 04/582/1991
116 Petromservice Moineşti, str. T. Vladimirescu, nr.92A 14691682 04/374/2002
117 PF Mihu Milena Comăneşti, jud. Bacău
118 PF Sova Ioan Poduri-Moineşti, jud. Bacău
119 Prodimar impex Dofteana, jud. Bacău 6522461 04/1876/1994
120 Productie Comert şi turism Braduţ, Covasna 6875811 14/1333/1994
121 Proserv Bacău, str. Nicu Enea, nr.52 15366892 17/523/2003
122 R Logic Design Ardeoani, jud. Bacău 14917748 04/678/2002
123 Rad Auto SRL Bacău, str. Stefan cel Mare, nr.8 17023351 04/2250/2004
124 Reliv Prodcom Durau (Ceahlau), jud. Neamţ 5483542 27/446/1994
125 Retezat Sibiu, str. Bach Johan Sebastian, nr.4 787311 32/219/1991
126 Rodmil SRL Bd. Decebal, nr.78, bl.A1, sc.A, ap.8, Piatra- Neamţ 6380677 27/1489/1994
127 Roil Comăneşti, str. Moldovei, nr.44 bis, jud. Bacău 963418 04/1241/1991
128 Romard Brasov, str. Avram Iancu, nr.122 3331858 08/3020/1992
129 Rompetrol Dawnstream Comăneşti, str. V.Alecsandri, nr.18, jud. Bacău 12751583 40/1716/2000
130 Romtelecom SA Bacău, str. N.Bălcescu, nr.24 10050405 04/1170/1997
131 Rozen com Mănăstirea Caşin, jud. Bacău 4015586 04/715/1993
132 Saint Gobain Abraziv Satu Mare, str. Drumul Careiului, nr.11 16079346 30/95/2004
133 Satcomar Oneşti, str. Tineretului, nr.9, jud. Bacău 18492070 04/420/2006
134 Sef Petroforest SA Aleea Tineretului, nr.2-4, Piatra Neamţ, jud. Neamţ
135 Sig strat Sighetu Marmatiei, str. Unirii, nr.40 2954386 24/13/1993
136 Silkamen SRL Ferastrau-Oituz, jud. Bacău 14887515 04/638/2002
137 Sindfibre SA Savinesti, jud. Neamţ 3933225 27/873/1993
138 Somfalean Larisa-av 2730714040081 Bucureşti, str. Aleea Negru Vodă, bl.c4, sc.A, sect. 3
139 Speed UMB SRL Podu Turcului, Bacău 17027515 04/2264/2004
140 Staer International Galati, str. Siderurgistilor, nr.25, bl.SD 6B, parter, 800234, Galati 2643282 17/2331/1992
141 Stel com SRL Comăneşti, str. Mihai Viteazu, nr.F2/2, jud. Bacău 7273121 27/348/1995
142 Subex SA Bacău, str. Milcov, nr.3-5 946743 04/148/1991
143 Tehnico Prodcom Impex
144 Tehnoholz Group Comăneşti, str. Crinului, nr.2-4, jud. Bacău 24490988 04/1692/2008
145 TNT SRL Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploiesti, nr.1A 1592989 40/1428/1991
146 Tradec Heiler Sogedeff Germania
147 Trans Carpat SRL Oneşti, str. Zemes, jud. Bacău 15504340 04/648/2003
148 Transval serv Comăneşti, str. Pieţii, nr.12, jud. Bacău 9717794 04/807/1997
149 Trezoreria Comăneşti Comăneşti, jud. Bacău
150 Triforest Comanest, str. Garlei 4456078 04/1373/1993
151 Trust Top Instal  14384068 29/25/2002
152 Tunfor Brusturoasa Camenca 15233497 04/184/2003
153 UMB Comercial SA Bacău, str. Republicii, nr.199 16970632 04/2136/2004
154 UMB Reparatii SA Bacău, str. Republicii, nr.199 16970640 04/2138/2004
155 UMB Robinete Industriale
SA Bacău, str. Republicii, nr.199 16970659 04/2139/2004
156 Universitatea Bacău Bacău, str. Mărăşeşti
157 UPC România S. A Ploiesti, Bd. Petrolului nr.1, et.1 corp C21 birou nr.4, jud. Prahova
158 Uzina Termica s.a. Comăneşti, str. Moldovei, nr.18 14382601 08.04.2002
159 V-Belt& Ban-V Curtea de Arges, str. Ep. Nichita 12910158 03/150/2000
160 Valimar Med Oneşti, Bd. Republicii 18277846 04/41/2006
161 DRV Brasov Str. Turnului, nr.5, Brasov, jud. Brasov
162 Vartolomei Varto Comăneşti, str. Combinatului, nr.11 964197 04/2109/1991
163 Vasion SRL Bacău, str. Bradului, nr.15 992154 04/862/1992
164 Dermet Invest SRL Bucureşti, str. Ferentari, nr.23, bl.129, sc.3, et.8, ap.93, sector 5, cod poştal 051855, camera 3 11798472 40/107/2007
165 Vest Intermed Bacău, str. 9 Mai, nr.82 16342239 04/716/2004
166 Viromet SA Victoria, Aleea Uzinei, nr.8, Brasov 1126350 08/940/1991
167 Vrancea Brad SRL Dragosloveni, Soveja 1428650 38/488/1991
168 Wood Planet SRL Comăneşti, str. Crinului, nr.15, jud. Bacău 12486371 04/736/1999
169 Florea Vasile Bacău, str. Iosif Cocea, nr.6/A/12
170 Getica s.a. P.Neamţ, str. Cuiejdiului, nr.2, Neamţ
171 Mopal SRL Comăneşti, str. Crinului, nr.15, jud. Bacău
172 Rusu Penelopia Bacău, str. Mioritei, nr.23
173 UMB SA Bacău, str. Republicii, nr.199.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata