SOLO IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolventa

CUI: 6952850
Data emiterii: 06.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

Date privind dosarul: nr. dosar 2242/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, Judecător – sindic Grancea Gabriel.
Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 4, jud. Bacău, programul arhivei/registraturii instanţei 0900- 1300.
Debitor: SC Solo Impex SRL, CIF 6952850, sediul social în Bacău, str. Republicii, bl.76, sc.F, ap.4, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/1991/1994.
Administrator special: nu are. Creditor: Administraţia Finanţelor Publice Bacău.
Administrator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul social în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr. 23, jud. Vaslui, CIF RO20657200, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0745630037, 0235470844, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.
Subscrisa LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Solo Impex SRL, conform sentinţei civile nr. 142/17.12.2009, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia comercială, în dosarul 2242/110/2009, în temeiul art.20 şi art.59 din Legea nr. 85/2006, notifică: tuturor creditorilor că a fost depus la dosarul cauzei raportul privind cauzele şi împrejurările care au condus la intrarea debitoarei în insolvenţă conform art.59 Legea nr. 85/2006 nr. 87/SLI/06.04.2010. Raportul poate fi studiat la dosarul cauzei de la Tribunalul Bacău şi la biroul administratorului judiciar din Huşi, Calea Basarabiei, nr. 108B, jud. Vaslui, tel./fax: 0235470844.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata