VISION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 19141086
Data emiterii: 10.03.2010
Data publicării în BPI: 30.03.2010

1.Nr. dosar:5237/99/2009 (format vechi 389/2009), Tribunalul Iaşi, Sectia Comercial Faliment, Judecător-sindic Dan Artenie

2.Arhiva/registratura instanţei:Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, jud. Iaşi, tel./fax 0232/215160, programul instanţei/ registraturii luni–vineri între orele 09–13.00.

3.1.Debitor: SC Vision SRL, CUI 19141086, cu sediul social în Iaşi, str. Rampei, nr.9A, jud. Iaşi, ORC J22/2638/2006.

3.2.Administrator special: nu este desemnat.

4.Creditor: SC Hama-Trucks SRL.

5.Administrator judiciar: CIPI Nechifor Oana Maria, CIF 20109380, cu sediul social în Iaşi, şos. Nicolina, nr.5, bl.928B, sc.D, ap.18, jud. Iaşi, nr. matricol în Tabloul UNPIR 1B1411, tel. 0744/787274, e-mail: nechiforoana@yahoo.com, reprezentat, prin Nechifor Oana Maria.

6.Subscrisa CIPI Nechifor Oana Maria, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Vision SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 222/S/25.02.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 5237/99/2009 (389/2009), în temeiul art.108 alin.(1) şi 109 alin.(1)si (2) din Legea nr. 85/2006 cu modificarile ulterioare privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitorul SC Vision SRL, conform sentinţei comerciale nr. 222/S/25.02.2010, pronunţată în dosarul menţionat mai sus, cu obligaţia debitorului de depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, a actelor prevăzute de art.28 alin.(1) din Legea nr. 85/2006.

7.2.Creditorii debitorului SC Vision SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 26.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1), din Legea nr. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitorului

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 26.05.2010. Termenul limita pentru depunerea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 14.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 24.06.2010 orele 11.00. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.06.2010.

8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, str. N. Gane, nr.20A, în data de 30.06.2010, ora 11.00, având următoarea ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia.

9.Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea nr. 85/2006. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate conform art.65 alin(2) din Legea nr. 85/2006.

Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise, prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Iaşi, Secţia Comercial Faliment. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în suma de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr. 85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata