Proiectul legii educaţiei: Rectorul va fi stabilit prin concurs public

Rectorul se va stabili pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul universităţii, conforme cu legislaţia în vigoare, iar la concursul de ocupare a funcţiei de rector pot participa orice personalităţi ştiinţifice sau academice din ţară şi din străinătate, care au obţinut avizul, potrivit proiectului de lege a educaţiei supus dezbaterii joi (18 martie 2010) de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Senatul are obligaţia de a aviza minimum doi candidaţi, iar rectorul confirmat de ministru, pe baza consultării Senatului, îşi va numi prorectorii. Rectorul confirmat de ministru va încheia cu Senatul universităţii un contract de management, cuprinzând criteriile şi indicatorii de performanţă managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale.

Potrivit proiectului, decanii şi directorul general administrativ vor fi selectaţi prin concurs public, organizat de noul rector şi validat de Senat, iar rectorul, prorectorii, decanii şi directorul general administrativ vor forma Consiliul de Administraţie al universităţii. Rectorul ar putea fi demis de către Senatul universitar, în condiţiile specificate prin contractul de management şi Carta universitară.

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va putea revoca ordinul de confirmare a rectorului în cazul în care constată încălcarea legislaţiei în vigoare sau a contractului instituţional şi se va putea adresa Senatului, pentru desemnarea unui nou rector, conform proiectului de act normativ.
„După îndeplinirea vârstei de pensionare, ocuparea oricărei funcţii de conducere din universitate este interzisă. Persoanele care exercită o funcţie de conducere sau de demnitate publică au postul rezervat în sistemul educaţional.

Persoanele care ocupă o funcţie de demnitate publică nu pot exercita niciuna dintre funcţiile de conducere din cadrul universităţii pe perioada îndeplinirii mandatului de demnitar”, precizează actul normativ propus de MECTS.
Potrivit legislaţiei în vigoare, în prezent, rectorul este ales prin vot de membrii Senatului universitar dintre profesorii din instituţiile de învăţământ superior care au funcţii de conducere în cadrul facultăţilor.

Citește și
1 Comentariu
  1. dan spune

    concursul va fi public sau politic?

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata