Ce categorie de persoane sunt scutite de la plata taxelor locale?

91

În România sunt anumite persoane care beneficiază de scutirea plăţii taxelor locale, Aceste categorii de persoane sunt: cei care suferă de handicap și cei ce îi îngrijesc, veteranii de război și cei care iau parte la acțiuni militare sunt scutiți, prin lege, de la plata taxelor locale (impozitului).

Însă pentru aceasta au de îndeplinit anumite formalități și nu în ultimul rând să știe că beneficiază de acest drept.

În contextul socio-financiar, trecerea în noul an a stârnit graba, în cazul multora dintre români, de a-și plăti taxele locale pentru proprietăți mobile și imobile, unii grăbindu-se atât pentru a nu se trezi cu datorii la în timpul sau la finalul anului, iar alții pentru a profita de reducerile, de regulă de 10% (bonificații) pe care Direcțiile de Impozite și Taxe Locale (DITL) le oferă atunci când plata se face în primele trei luni ale anului.

Scutirile de la plata impozitului local se fac pentru clădirile, terenurile și autovehiculele care sunt proprietăți, în funcție de anumite situații speciale în care se află persoanele care dețin sau folosesc aceste proprietăți, cum ar fi văduvele de veterani sau persoanele care au venituri doar din ajutorul pentru șomaj sau ajutor social. Pe de altă parte, scutirile se oferă și pentru diferite situații speciale în care se află acele proprietăți, de exemplu clădirile care au fost avariate de calamități naturale sau autovehiculele istorice.

Scutirea la impozitul pe clădiri

În ţara noastră, nu se plătește impozit pentru clădirea în care locuiește persoana cu handicap grav sau accentuat care este proprietara respectivei locuințe, precum și a persoanei încadrate în gradul I de invaliditate care este proprietara acelei locuințe, cât și a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere sau întreținere aceste persoane.

În plus, printre cei care nu trebuie să plătească impozitul pe clădiri mai sunt proprietarii care au calitatea veteranii de război, soțiile/soții acestora (dar și văduvii/văduvele lor) lor sau cei care sunt co-proprietari cu aceștia; personalul armatei care participă la la acțiuni militare; militarii invalizi și civilii invalizi de la rănile căpătate în urma unor acțiuni militare.

De asemenea, nu trebuie să plătească impozit pe clădiri persoanele care, după 1945, au fost private de libertate, internate în spitale de psihiatrie, strămutate în alte localități – pe motive politice, sau care au luptat cu arma în mână la răsturnarea regimului comunist până în 31 decembrie 1964.

Nu se plătește impozit nici pentru clădirile:

  • clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de proprietar sau administrator, care au sau nu faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor; case memoriale, muzee
  • cu regim de protecție din zonele de protecție ale monumentelor istorice
  • confiscate abuziv în perioada dictaturii comuniste
  • avariate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la cinci ani
  • domiciliu, proprietăți sau coproprietăți ale luptătorilor pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989
  • domiciliu, proprietăți sau coproprietăți ale persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social
  • la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice

Scutirea la impozitul pe terenuri și mijloace de transport

În contextul social, toate persoanele pe care le-am menționat la scutirea plății impozitului pe clădiri beneficiază de aceleași scutiri și pentru terenurile deținute în proprietate sau terenuri care sunt aferente clădirilor de domiciliu al acelor persoane.

Totodată, persoanele incluse în schema de scutiri la plata impozitului pe clădiri au parte și de scutiri la plata impozitului pentru mijloacele de transport pe care le au în proprietate sau coproprietate, cu mențiunea că scutirea se face pentru un singur mijloc de transport dintre cele deținute sau folosite, la alegerea contribuabilului.

Mai sunt scutite de la plata impozitului pentru mijloace de transport vehiculele istorice, mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral și autovehiculele acționate electric.

Primăriile fiecărei localități lucrează cu mai multe formulare care trebuie completate pentru cei care reclamă una dintre stările enumerate mai sus. În cazul în care te regăsești în-truna dintre acestea, adresează-te funcționarilor primăriei, care trebuie să îți pună la dispoziție formularul pe care trebuie să îl completezi și care îți vor aduce la cunoștință ce documente doveditoare trebuie să aduci alături de formularul/formularele completate.

Legal, aceste scutiri sunt prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul Fiscal (articolele 456, 464 și 769) și în H.C.G.M.B nr. 272/2015.


Urmăriți FINANCIARUL.RO și pe Google News