ADICOST EXIM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 6726488
Data emiterii: 18.05.2010
Data publicării în BPI: 27.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 4652/86/2010, Tribunal Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic: Onofreiciuc Dranca Gheorghe.
2.Arhiva instanţei: mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Suceava, programul arhivei instanţei 0900-1300. 3.Debitor: SC Adicost Exim SRL, Suceava, C.U.I. 6726488, sediul social: mun. Suceava, Aleea Mărăşeşti, nr.36, bl. D5, sc.A, ap. 15, jud. Suceava, nr. O.R.C. J33/2399/1994.
4.Creditor: Conform lista anexa;
Administrator judiciar: Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, sediul social: mun. Suceava, str. Zamcei, nr.5, jud. Suceava, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0101, tel./fax 0230551784, e-mail: lexinsolv@yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Ec. Ceuca Ion.
6.Subscrisa: Lexinsolv I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Adicost Exim SRL, conform Încheierii nr.54 din 04.05.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosar nr.4652/86/2010, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Adicost Exim SRL, prin Încheierea nr.54 din 04.05.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 4652/86/2010. 7.1.Debitorul SC Adicost Exim SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitorului SC Adicost Exim SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 06.07.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 03.08.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 14.09.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 14.09.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.09.2010. Termenul pentru depunerea raportului prevăzut la art.59 din Legea nr.85/2006 este 20.07.2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar, mun. Suceava, str. Zamcei, nr.5, jud. Suceava, data 27.09.2010, ora 10:00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor; confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar. 10.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Lista creditorilor:

1 Acrisorul Str. Sf. Andrei, nr.67, Iaşi J22/153/2002 RO14447271
2 Aldis SRL Str. General Costica Ştefănescu, nr.1, Călăraşi J51/323/1991 RO1928648
3 Alex & Comp SRL KM 6, DN 26, Tarlaua 34, parcela 534, Vînători J17/2444/1994 RO6266134
4 Asico Trans SRL Str. Cernăuţi, nr.101B, Suceava J33/2193/1994 RO6726321
5 Aurora Com SRL Str. Libertăţii, nr.38, Odobeşti J39/1017/1994 RO6671412
6 Betty Ice SRL Str. Cernăuţi, nr.121, Suceava J33/2188/1994 RO6726755
7 Binalimpex SRL Str. Ştefan Luchian, nr.19, Botoşani J07/504/1991 RO610246
8 Boema-Paty SRL Calea Naţională, nr.4, Botoşani J07/354/2006 RO18780910
9 Carpatis SRL Str. Mirăuţi, nr.72, Suceava J33/1272/1991 RO712360
10 Casa Pâinii SRL Calea Naţională, nr.121A, Botoşani J07/836/1994 RO6257209
11 Coca Cola HBC România SRL Str. Bucureşti Nord, nr.10, Clădirea 023, Etaj 1, Voluntari, jud. Ilfov J23/2300/21.10.2009 RO474152
12 Coriolan Impex SRL Vadul Bistriţei, nr.14, Bacău J04/1643/1993 RO4725397
13 Danone – Producţie şi Distribuţie Str. Nicolae Canea, nr.96, Bucureşti J40/9619/1996 RO8961927
14 Elit SRL Str. Gheorghe Doja, nr.141, Ploieşti J29/2178/1994 RO6163929
15 Euro A & B Trading SRL Aleea Barajul Dunării, nr.10, Bucureşti J40/14971/2006 RO19031989
16 Facos SA Str. Humorului, nr.100, com. Şcheia, jud. Suceava J33/17/1991 RO714123
17 Five Continents SRL Com. Răchiţi, jud. Botoşani J07/15/2002 RO14400295
18 Friesland Câmpina România SA B-dul Cloşca, nr.90, Satu Mare J30/183/2002 RO6632642
19 Frutarom Import” Export SRL Com. Rădăşeni, nr.231, jud. Suceava J33/122/1997 RO9281694
20 Galaxy Fruct SRL Com. Voluntari Afumaţi, nr.78, jud. Ilfov J23/1401/2009 RO24508805
21 General Trans Com. Ilişeşti, nr.786, jud. Suceava J33/1465/2006 RO19220473
22 Gourmet Italia SRL B-dul Metalurgiei, nr.8, Iaşi J22/235/2009 RO25035764
23 Ind. Carnii Kosarom Str. Abator, nr.65, Paşcani, jud. Iaşi J22/264/1991 RO1997087
24 Laktotrio 2001 Prod SRL Com. Horodniceni, nr.338, jud. Suceava J33/280/2001 RO13917944
25 Misavan SRL Com. Miroslava J22/839/2000 RO13546471
26 Morarit Panificaţie Roman SA Str. Măgurei, nr.3, Roman J27/86/1991 RO2053818
27 Naturavit Trade SRL Str. Tudor Vladimirescu, nr.85, Oradea J05/3210/1992 RO3276613
28 Nefmar Prodservcomimpex SRL Sat Izvoare, com. Dumbrava Roşie J27/1476/1992 RO2046942
29 Nordic Import” Export CO SRL Calea Vitan, nr.204A, Bucureşti J40/25507/1994 RO6636202
30 Pan Moris 2004 Str. Iuliu Maniu, nr.2, Botoşani J07/355/2004 RO16624868
31 Pescarus IP SRL Str. M. Eminescu, nr.5, Băicoi, jud. Prahova J29/1016/1992 RO1364875
32 RIO Bucovina SRL Str. Constantin Muşat, nr.1, Bacău J40/4773/2006 RO18507929
33 Romarga Company SRL B-dul George Enescu, nr.5, Botoşani J33/87/2009 RO25189461
34 Romhart SRL Str. Ştefan cel Mare, FN, Gura Humorului, jud. Suceava J33/858/2003 RO15766457
35 Simba Invest SRL Str. Republicii, nr.193, Bacău J04/989/1996 RO9459059
36 Supercoop Str. Mărăşeşti, nr.5, Târgu Neamţ J27/1/2005 RO2060572
37 Supermagic Str. Sachelarie Visarion, nr.10, bl. 111A, sc.2, et. 3, ap. 52, Bucureşti J40/1626/1994 RO5219460
38 Tabco Campofrio Str. Prislav, nr.177, Tulcea J36/36/1991 RO2364482
39 Tamih Group SRL Com. Afumaţi, Sos. Bucureşti Urziceni, nr.139, jud. Ilfov J23/1402/2007 RO21788336
40 Unimar Pro Trade SRL Str. Maxim Gorki, nr.105A, Botoşani J07/211/2009 RO25557083
41 Whiteland Import Export SRL Str. Drumul Dealul Bradului, nr.86- 120, Bucureşti J40/27181/1993 RO4979492.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata