AGROTUR PLUTASUL SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 15059588
Data emiterii: 14.04.2010
Data publicării în BPI: 26.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. 4507/103/2009, Tribunalul Neamţ, Judecător sindic: Cristinel Dumitreasa. 2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Piatra Neamţ, B-dul Republicii, nr.16, jud. Neamţ, număr de telefon: 0233212294, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri, orele 09.00 – 13.00.
3.1.Debitor: SC Agrotur Plutaşul SRL Borca – Neamţ, cu sediul în com. Borca, jud. Neamţ, C.U.I. RO15059588, nr. de înreg. O.R.C. J27/707/2002.
3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: mun. Iaşi, Bd. Dimitrie Cantemir, nr.7, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel./fax: 0232243864, e-mail: iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică, practician în insolvenţă Mititelu Corneliu. 5.Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Agrotur Plutaşul SRL Borca – Neamţ, cu sediul în com. Borca, jud. Neamţ, C.U.I. RO15059588, nr.de înreg. O.R.C. J27/707/2002, conform Sentinţei comerciale nr.264/F din data de 19 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr.4507/103/2009, în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică: 6.0.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva SC Agrotur Plutaşul SRL Borca – Neamţ, prin Sentinţa comercială nr.264/F din data de 19 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, în dosarul nr.4507/103/2009. 6.1.Debitorul SC Agrotur Plutaşul SRL Borca – Neamţ are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data pronunţării sentinţei de deschidere a procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului SC Agrotur Plutaşul SRL Borca – Neamţ trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.3.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14 mai 2010. În temeiul art.76 alin.1 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.3.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28 mai 2010.
Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 11 iunie 2010. Termenul limită pentru afişarea tabelului definitiv este 25 iunie 2010.
7.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul procesual ales al administratorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: Adresa: mun. Piatra Neamţ, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr.2, C.P. 610089, jud. Neamţ. data: 02 iunie 2010, ora: 1200, având ca ordine de zi: a.Prezentarea situaţiei debitorului de către administratorul judiciar;
b.Punerea în discuţie a confirmării administratorului judiciar, desemnat de judecătorul sindic, precum şi stabilirea retribuţiei acestuia;
c.Desemnarea comitetului creditorilor debitoarei, precum şi a preşedintelui acestuia;
d.Supunerea spre aprobare a raportului administratorului judiciar cu privire la cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului.
8.Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata