CLASTEF-CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18294618
Data emiterii: 01.04.2010
Data publicării în BPI: 20.04.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar3472/89/2009, Tribunal Vaslui, Judecător-sindic Vasile Agafitei.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, tel.0235/311032, programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri, orele 09.00-13.00.
3.1.Debitor: SC Clastef-Construct SRL, CUI 18294618, J37/12/2006, cu sediul în loc. Chetrosu, jud. Vaslui. 3.2.Administrator special: nu este desemnat.
4.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel./fax: 0232/243864, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Mititelu Corneliu.
5.Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Clastef¬Construct SRL, CUI 18294618, J37/12/2006, cu sediul în loc. Chetrosu, jud. Vaslui, potrivit Sentinţei civile nr.142/F din data de 16 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosar nr. 3472/89/2009, în temeiul art. în temeiul art.107 alin.(2) şi art.109 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
6.1.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Clastef-Construct SRL, prin Sentinţa civilă nr.142/F din data de 16 martie 2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosar nr. 3472/89/2009.
6.2.Creditorii debitorului SC Clastef-Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile de mai jos.
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, născute în cursul procedurii, este 15.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 31.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar este 05.06.2010. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 15.06.2010.
7.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru efectuarea menţiunii.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata