DECOSTAR SRL – notificarea privind propunerea de intrare în faliment în procedura generală

CUI: 16396484
Data emiterii: 16.04.2010
Data publicării în BPI: 30.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 3129/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător sindic Dana Ştefănescu.
Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare nr.4, jud. Bacău, tel. 0234/514419, programul arhivei/registraturii instanţei 10,30 – 13,30.
2.Debitor: SC Decostar SRL, având CIF 16396484, sediul social în Bacău, str. 9 Mai, bl.29, sc.B, ap.32, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/824/2004.
3.Administrator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având CIF RO20569559, sediul social în Bacău, str. Ioniţa Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269, jud. Bacău, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2A0012, tel./fax 0234/518595, 0234/542222, e-mail: contexpert.bacau@gmail.com, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Cobzaru Radu.
4.Subscrisa Contexpert SPRL Bacău, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Decostar SRL Bacău, conform Sentinţei civile nr. 1196 din data de 04.11.2009, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr. 3129/110/2009, în temeiul dispoziţiilor prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
1.    Raportul privind propunerea de intrare în procedura falimentului în formă simplificată a debitorului SC Decostar SRL Bacău, ce a fost depus la grefa Tribunalului Bacău şi la registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău şi a fost comunicat debitorului la data de 16.04.2010.
2.    În cuprinsul Raportului s-a propus intrarea în faliment a debitorului SC Decostar SRL Bacău, în procedura simplificată în temeiul dispoziţiilor art.1 pct.(2) lit.c), d) al Legii nr. 85/2006, în sensul ca „debitorii care fac parte din categoriile prevăzute la alin.(1), care nu au prezentat documentele prevăzute la art.28 alin.(1) lit.b), c), d), e) şi h) în termenul prevăzut de lege”, iar în patrimoniul debitorului nu sunt bunuri mobile şi imobile.
Consultarea raportului privind propunerea de intrare în faliment a debitorului, se va face la sediul administratorului judiciar Contexpert SPRL Bacău, pe cheltuiala solicitantului.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata