LIDACIP SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18553810
Data emiterii: 10.05.2010
Data publicării în BPI: 17.05.2010

1.Date privind dosarul: nr.dosar 182/89/2009, Tribunal Vaslui, Judecător-sindic Vasile Agafiţei.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, nr. de telefon: 0235-311.032, programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri, orele 09.00-13.00.
3.Debitor: SC Lidacip SRL, cu sediul în Bârlad, Splaiul Republicii, nr.146bis, jud. Vaslui, CUI:18553810, J37/218/2006.
4.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel./fax: 0232-243.864, 0232-212.231 e-mail: iasi@insolventa.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar practician în insolvenţă Mititelu Corneliu. 5.Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Lidacip SRL, cu sediul în Bârlad, Splaiul Republicii, nr.146 bis, jud. Vaslui, CUI: 18553810, J37/218/2006, conform sentinţei nr.206/F din data de 20 aprilie 2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosarul nr.182/89/2009, în temeiul art.107 alin.(1) şi 2. din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
6.0.Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Lidacip SRL Bârlad prin Sentinţa civilă nr.206/F din data de 20 aprilie 2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, în dosarul nr.182/89/2009.
6.1.Debitorul SC Lidacip SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2.Creditorii debitorului SC Lidacip SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţelor, născute în cursul procedurii, în condiţiile următoare:
6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, născute în cursul procedurii, este 21 iunie 2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 21 iulie 2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor împotriva creanţelor născute în cursul procedurii este 23 august 2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 23 august 2010. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 01.09.2010.
7.Deschiderea procedurii de faliment se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui pentru efectuarea menţiunii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata