PREST-ELHID SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 24778698
Data emiterii. 25.03.2010
Data publicării în BPI: 12.04.2010

În dosarul 1851 /99/2010, nr.vechi 127/2010, Tribunal Iaşi, Secţia Comercială.
Debitor SC Prest-Elhid SRL, cu sediul social în jud Iaşi, satul Valea Lupului, com. Valea Lupului, J22/3470/2008, CUI 24778698.
Administrator judiciar Centrul de Expertiză în Insolvenţă SPRL, CUI 17392952, cu sediul social în Iasi, str. Sf.Lazăr, nr.4, bl.Peneş Curcanu, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2456, tel./fax: 0332/222744.
Reprezentant administrator judiciar Laura Chiticariu. Conform sentinţei comerciale nr.155/S/16.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în temeiul art.6, notifică:
Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva SC Prest-Elhid SRL, în temeiul art.33 alin.6. Debitorul are obligaţia ca până la data de 27.03.2010 să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea 85/2006. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 17.05.2010. Nedepunerea cererii de admitere a creanţei atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 17.06.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 19.06.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 29.06.2010, ora11şi definitivarea tabelului 30.06.2010; prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic din Iaşi, str. N. Gane nr.20 la data de 21.06.2010 ora 11 având ca ordine de zi: desemnarea comitetului creditorilor; al preşedintelui acestuia; fixarea remuneraţiei administratorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata