Băncile sunt obligate să modifice în termen de 90 de zile contractele de credit pentru consumatori

Ordonanţa de urgenţă privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată miercuri (9 iunie 2010) de guvern, îi obligă pe creditori să modifice contractele existente în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, se arată într-un comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

‘În condiţiile crizei financiare şi economice, consumatorii ce accesează credite bancare sunt supuşi unor restricţii care distorsionează mecanismele pieţei şi libera concurenţă. Până în prezent, băncile au fost încurajate să ţină ‘captiv’ consumatorul, fie prin informare deficitară, fie prin comisioane de rambursare anticipate descurajante. Aceste distorsiuni au afectat mediul bancar şi mediul de afaceri în general, prin îngrădirea liberei circulaţii a serviciilor.

Prezentul act normativ contribuie la întărirea cadrului concurenţial pe piaţa serviciilor, atât pe plan naţional, cât şi la nivelul Uniunii Europene’, a declarat preşedintele ANPC, Constantin Cerbulescu.
Actul normativ transpune în legislaţia naţională Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, reglementează drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale creditorilor la promovarea, încheierea şi derularea diverselor contracte de credit.

În baza ordonanţei de urgenţă, creditorii au dreptul de a percepe un comision de rambursare anticipată de maximum unu la sută în cazul în care perioada rămasă din contract este mai mare de un an şi de cel mult 0,5 la sută pentru perioade sub un an.
În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptăţit la o compensaţie pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului numai dacă rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului este fixă.

Totodată, creditorii sunt obligaţi să comunice consumatorilor, înainte de semnarea contractului, toate informaţiile relevante printr-un formular standardizat. Formularul standardizat va permite consumatorilor să analizeze şi să compare cu mai mare uşurinţă ofertele băncilor şi să poată lua o decizie informată.
Actul normativ impune creditorilor şi, unde este cazul, intermediarilor de credit, să ofere consumatorilor explicaţii corespunzătoare pentru a permite acestora să evalueze dacă oferta este potrivită nevoilor lor şi situaţiei lor financiare.

Creditorii trebuie să aibă în vedere explicarea informaţiilor precontractuale, caracteristicile esenţiale ale produselor propuse şi efectele pe care acestea le pot avea asupra consumatorilor. Clarificările privind calculul dobânzii anuale efective (DAE) permit compararea ofertele diferiţilor creditori naţionali sau din alte state europene, în vederea alegerii celei mai bune oferte.

Alte prevederi au în vedere dreptul consumatorului de a renunţa necondiţionat, fără a invoca motive, în termen de 14 zile de la semnare, la un contract de credit.
Totodată, creditorilor li se interzice perceperea comisionului de analiză a dosarului de credit, în cazul în care creditul nu se acordă, precum şi perceperea unui comision de depunere/retragere numerar pentru plata ratelor la credit.

În legătură cu numărul comisioanelor aferente contractului de credit, actul normativ prevede limitarea acestuia la patru. Este vorba despre comisionul de administrare credit, comisionul de rambursare anticipată după caz, comisionul de penalizare pentru întârzierea la plată şi comisionul unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

Actul normativ se aplică contractelor de credit, inclusiv contractelor de credit garantate cu ipotecă sau cu o altă garanţie pentru proprietatea imobiliară sau garantate printr-un drept privind proprietatea imobiliară, precum şi contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea sau păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui teren sau asupra unei clădiri existente sau proiectate, indiferent de valoarea totală a creditului, precum şi contractelor de leasing.

Prevederile noului act normativ se aplică atât contractelor noi cât şi celor aflate în derulare, indiferent de valoarea acestora. Ordonanţa de urgenţă privind contractele de credit pentru consumatori adoptată miercuri de guvern intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, iar creditorii sunt obligaţi să modifice contractele existente în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata