ALMAGI FASHION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 21895600
Data emiterii: 15.03.2010
Data publicării în BPI: 14.04.2010

1.Număr dosar: 7229/110/2008, Tribunal: Bacău, Judecător sindic Gabriel Grancea.
2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, număr de telefon: 0234/514419. 3.1.Debitor: SC Almagi Fashion SRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Turbinei, nr.4, cod poştal 600360, jud. Bacău, CUI RO21895600, J04/1041/2007.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori: listă anexă.
5.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., sediul: Mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0120, tel./fax: 0232-243.864, 0232-212.231, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu.
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Almagi Fashion SRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Turbinei, nr.4, cod poştal 600360, jud. Bacău, CUI RO21895600, J04/1041/2007, conform Sentinţei nr.314/04.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr. 7229/110/2008, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: 1.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi ridicarea dreptului de administrare împotriva debitorului SC Almagi Fashion SRL, prin sentinţa nr. 314/04.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.7229/110/2008. Creditorii debitorului SC Almagi Fashion SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru depunerea creanţelor asupra averii debitorului este 01 aprilie 2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 22 aprilie 2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar la data de 03 mai 2010 şi pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 13 mai 2010. Se notifică faptul că Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul procesual ales din mun. Bacău, str. 22 Decembrie, nr.36, bl. 36, sc. D, ap.2, jud. Bacău: data: 11 mai 2010, ora 12.30, având ca ordine de zi:
1.Prezentarea situaţiei debitorului de către lichidatorul judiciar;
2.Oportunitatea formulării cererii privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere, în conformitate cu prevederile art.138 din Legea 85/2006;
3.Probleme diverse.
Comitetul creditorilor: nu este desemnat.
Lista anexă:
1.  A.F.P. Bacău Mun. Bacău, jud. Bacău
2.  I.T.M. Bacău Mun. Bacău, str. Ioniţa Sandu Sturza, nr.63A, Jud. Bacău
3.  SC Trans Lia Impex SRL Com. Saucesti, jud. Bacău.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata