MAVISI GRUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 10291799
Data emiterii: 27.04.2010
Data publicării în BPI: 11.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. 3010/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, Judecător sindic: Gabriel Grancea. 2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău.
3.Debitor: SC Mavisi Grup SRL, în insolvenţă/Insolvency/En procedure collective, sediul social: sat Hângăneşti, nr.109, com. Brusturoasa, jud. Bacău, cod de Identificare Fiscală RO 10.29.17.99; nr. de înregistrare la O.R.C. J04/147/2009.
4.Administrator judiciar: Solvens SPRL, sediul ales: str. Vasile Alecsandri, nr.65, sc. A, ap. 6, loc. Bacău, jud. Bacău
nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0149; CIF: RO 20657154; tel./fax 0234511191; mobil 0731/337750, 0744609310; www.lichidarijudiciare.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică:Apostul Dumitru.
5.Subscrisa Solvens SPRL, cu sediul ales în loc. Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.65, sc. A, ap. 6, jud. Bacău, în calitate de administrator judiciar al SC Mavisi Grup SRL desemnat prin Sentinţa civilă nr.399 din data de 25.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul nr.3010/110/2009.
în temeiul art.61, art.62 şi urm. din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
6.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Mavisi Grup SRL, prin Sentinţa civilă nr.399/25.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr. 3010/110/2009.
7.1.Creditorii debitorului SC Mavisi Grup SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 13.05.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
In temeiul art.41, alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 27.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv de creanţe este 10.06.2010. Termen pentru continuarea procedurii 10.06.2010.
8.Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din loc. Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr.65, sc. A, ap. 6, jud. Bacău; data: 01.06.2010; ora:14;
Ordinea de zi: desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; confirmarea administratorului judiciar şi a onorariului acestuia.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata