ROYAL LIGHTING SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 16837955
Data emiterii: 26.04.2010
Data publicării în BPI: 27.04.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 920/110/2009. Tribunalul Bacău Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător sindic: Oborocianu Maria.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234.51.44.19 programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30.
3.1.Debitor: SC Royal Lighting SRL, CIF 16837955, sediul social Loc. Oneşti, str. Zemeş. nr. 24 jud. Bacău, Număr de ordine în registrul comerţului J04/1819/2004.
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditor: conform anexă.
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian, cu sediul în str. Mioriţei, bl. 14, sc. F, ap. 16, loc. Bacău, jud. Bacău,atestat sub nr. 1B0114/2007, Tel/Fax 0334/417350, e-mail [email protected], Reprezentant lichidator judiciar Ionescu M. Adrian.
6. Cabinetul Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Royal Lighting SRL, conform Sentinţei nr. 388 din data de 24.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 920/110/2009, în temeiul art.108 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Royal Lighting SRL prin Sentinţa nr. 388 din data de 24.03.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul 920/110/2009. 7.1.Creditorii debitorului SC Royal Lighting SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.1.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute după data deschiderii procedurii este 30.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 14.05.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 21.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 31.05.2010. Termenul pentru întrunirea primei adunări a creditorilor în data de 18.05.2010, ora 15.00. 8.Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabel „cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120,00 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Anexă listă creditori:

1.  AFP Oneşti Oneşti, str. Poştei, nr. 5, jud. Bacău
2.  Primăria Oneşti Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud. Bacău
3.  BancPost SA Bucureşti, Calea Vitan, nr. 6-6 A, Sector 3 CUI 17162821 J40/1394/2005
4.  Piraeus Bank România SA Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 34-36, Sector 2
5.  Banca Transilvania, Sucursala Bacău Bacău, str. 9 Mai, nr. 33, jud. Bacău CUI 9255474 J04/151/1997
6.  SC Briantecs SRL Râmnicu Valcea, B-dul Republicii, nr. 15, jud. Valcea CUI 9480085 J38/293/2001
7.  SC Lohuis România Impex SRL Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, nr. 528, Sector 6
8.  SC RCB Electro 97 SA Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 17 prin Cab av Sălăjan Iusan Sergiu Radu cu adresa în Cluj Napoca, str. Al. Vlahuţă, nr. 37, ap. 30, jud. Cluj CUI 7488031 J06/1030/1994
9 SC Menatwork Est Prefabricate SRL Popeşti Leordeni, Sos. De Centură nr. 103, jud. Ilfov CUI 5330816
J23/1795/2006
10.  SC Sitorex SRL prin Administrator Judiciar Insolvexpert SPRL Bacău, str. Ciprian Porumbescu, nr. 51 şi sediul Adm jud. Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, et. 6 CUI 10187632 J04/162/1998
11.  SC Coface Romania Credit Management Services SRL în calitate de mandatară a SC Mol România Petroleum Products SRL Sediul ales în Bucureşti, Calea Florească, nr. 39, et. 3, Sector 1
12.  SC Comtec 2000 Inc SRL Bucureşti, str. Drumul Osiei, nr. 51, Sector 6 CUI 6423689 J40/20696/1994.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata